Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tố
Mã Linh Mục 190045
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Dĩ An Quản nhiệm 1966 - 1971