Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Hương Mạch
Mã Linh Mục 190031
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 05/01/2007

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Tâm An Đặc trách 1964 - 1973
2 Phước Lý Nghĩa Mỹ Quản nhiệm 1973 - 1988
3 Phước Lý Đại Điền Chánh xứ 1982 - 1995
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 05/01/2007 - 15/01/2007