Tên Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Sum
Mã Linh Mục 190024
Ngày chịu chức 29/03/1952
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 24/10/2006

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Hưng Lộc Đặc trách 1962 - 1966
2 An Bình Dầu Giây Chánh xứ 1963 - 1966
3 An Bình Xuân Long Quản nhiệm 1963 - 1966
4 An Bình Xuân Đức Quản nhiệm 1965 - 1966
5 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1966 - 1998
6 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 1966 - 1974
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 24/10/2006 - 24/10/2006